Menu

Kişisel veriler kanununun size yüklediği sorumluluklardan haberdar mısınız?

Neden uzman desteği gerekir?

Kişisel veri kavramı hukuk sistemimize yeni giren bir kavram olduğundan dolayı bu alanda gerek bilgi gerek uygulama tecrübesi açısından yeterli uzman bulmakta güçlükler yaşanabilmektedir.

Bu nedenle yasanın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirirken uzman bir kadrodan danışmanlık hizmeti almak sonradan ortaya çıkabilecek sorunları önemli ölçüde önleyecektir. Bu hukuk alanı genel hukuk bilgisinden öte bir uzman bilgisi gerektirdiğinden salt hukukçu veya avukat yardımı yeterli olmayacaktır. Özellikle Kişisel Verileri İşleme, Anonimleştirme, Saklama, Yok Etme, üçüncü Kişilerle Paylaşma konularında uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgili ve tecrübeli kadrolarla çalışmak kurumunuza önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu süreçte danışmanların; veri koruma yükümlülüğü kapsamındaki şirketlerin mevzuatın öngördüğü veri güvenlik politikalarını oluşturması (envanter), bu politikanın temel unsurlarının KVKK2nın veri tabanına girlmesi (VERBİS), veri sahibinin verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi, üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılması ve silinme süreçleri ve bu süreçlerde KVKK'nın talep ettiği diğer hususların yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan uzmanlığa sahip olması gerekir.

 

back to top

nfhukukNitelikli ekibi, çözüm ortakları ve danışmanlarının profesyonel iş anlayışıyla hukuk alanının geniş yelpazesinde uzmanlıkları çerçevesinde birçok konuda, kurum, kuruluş ve bireysel nitelikteki müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.  Faaliyet Alanlarımız!

nfhukukOdunluk Mah. Lefkoşe Cad. Mihraplı Plaza
No:9 B Blok Kat:5/33-35 Nilüfer/BURSA
Tel: (224) 273 40 02  Faks:(224) 273 40 03
Harita için tıklayınız!