Menu

İş Hukuku

  • İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan;
  • Belirli işçi alacağı davaları
  • Belirsiz işçi alacağı ve tespit davaları
  • Feshin geçersizliği ve işe iade davaları
  • İhbar ve Kıdem tazminatlarına yönelik alacak davaları
  • Emekli maaşından kesilen sosyal güvenik kurumu destek primine yönelik alacak davası
  • Tazminat tespit protokolleri
  • Kötü Niyetli Fesih tazminatı,Sendikal Tazminat, Akdi Tazminatlar,Kötü Niyet Tazminatına ilişkin davalar.
  • İşveren müvekkillere yönelik iş hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri
back to top

nfhukukNitelikli ekibi, çözüm ortakları ve danışmanlarının profesyonel iş anlayışıyla hukuk alanının geniş yelpazesinde uzmanlıkları çerçevesinde birçok konuda, kurum, kuruluş ve bireysel nitelikteki müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.  Faaliyet Alanlarımız!

nfhukukOdunluk Mah. Lefkoşe Cad. Mihraplı Plaza
No:9 B Blok Kat:5/33-35 Nilüfer/BURSA
Tel: (224) 273 40 02  Faks:(224) 273 40 03
Harita için tıklayınız!