Menu

Sözleşmeler Hukuku

  • Şirket Ortaklık Sözleşmeleri
  • Alacağın temliki sözleşmeleri
  • Alım satım sözleşmeleri
  • Arsa Payı karşılığı inşaat sözleşmeleri
  • Hizmet sözleşmeleri
  • Kira sözleşmeleri
  • Taşınmaz rehin sözleşmeleri
  • Sigorta sözleşmeleri
  • Lisans sözleşmeleri
  • Komisyon sözleşmeleri
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması hizmetleri.
  • Akit sonrası doğan ihtilaflar sebebiyle açılan veya açılabilecek dava ve takiplerde avukatlık hizmetleri.
back to top

nfhukukNitelikli ekibi, çözüm ortakları ve danışmanlarının profesyonel iş anlayışıyla hukuk alanının geniş yelpazesinde uzmanlıkları çerçevesinde birçok konuda, kurum, kuruluş ve bireysel nitelikteki müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.  Faaliyet Alanlarımız!

nfhukukOdunluk Mah. Lefkoşe Cad. Mihraplı Plaza
No:9 B Blok Kat:5/33-35 Nilüfer/BURSA
Tel: (224) 273 40 02  Faks:(224) 273 40 03
Harita için tıklayınız!