Menu

Nilüfer Hukuk

Nilüfer Hukuk Bürosu Av. Mehmet ERTÜRK , Av. Mücahit ÇALIŞKAN ve Av. M.Hüseyin ASLAN tarafından 2012 yılında kurulmuş olup faaliyetlerini Bursa’da sürdürmektedir.

Kurucu avukatlarımız, sosyal zeminde oluşturdukları kadim birlikteliklerini iş hayatına taşıyarak yıllardır süre gelen güven ve dayanışma ile Nilüfer Hukuk ismi çatısı altında müvekkil portföyüne hizmet vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Özellikle trafik kazaları sonucu meydana gelen; Geriye dönük tazminat hakları Ölüm ve sakatlık tazminatı Hastane masrafları tazmini

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta poliçesinden doğan alacak davaları Trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketlerine karşı açılacak tazmiat davaları Hayat ve malüliyet sigortası davaları

İş Hukuku

İş Hukuku

İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan; Belirli işçi alacağı davaları Belirsiz işçi alacağı ve tespit davaları Feshin geçersizliği ve işe iade davaları İhbar ve Kıdem tazminatlarına yönelik alacak davaları Emekli maaşından kesilen sosyal g...

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Şirket Ortaklık Sözleşmeleri Alacağın temliki sözleşmeleri Alım satım sözleşmeleri Arsa Payı karşılığı inşaat sözleşmeleri Hizmet sözleşmeleri Kira sözleşmeleri Taşınmaz rehin sözleşmeleri Sigorta sözleşmeleri Lisans sözleşmeleri Komisyo...

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veriler kanununun size yüklediği sorumluluklardan haberdar mısınız? Neden uzman desteği gerekir? Kişisel veri kavramı hukuk sistemimize yeni giren bir kavram olduğundan dolayı bu alanda gerek bilgi gerek uygulama tecrübesi açısından yeterli...

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticari şirketlere yönelik hukuki danışmanlık hizmeti Ticari anlaşma ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket kuruluşları, hisse devri, sermaye artırımı şirket bölünmeleri, fesih ve tasfiye istemleri, şirket öz sermaye tespitleri, kurul kararlarının...

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Patent Hukuku

Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlere ilişkin tescillere yönelik danışmanlık hizmetleri Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakkına tecavüzün men’i için açılabilecek hukuk ve ceza davaları Marka...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Tapusuz taşınmaz tescili davaları Tapu iptali ve tescili davaları Tapunun haksız ele geçirilmesi nedeniyle tazminat Tapu sicillerinin tutulması kaynaklı rücuen tazminat davaları

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku kapsamında açılan, soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki; müşteki, mağdur ve sanık sıfatına haiz müvekkillere yargılama süreleri boyunca hukuk müşavirliği ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. Fikri ve Sınai Haklara yönelik suçlar...

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdari işlemin iptali üzere açılan iptal davaları Tam yargı davaları İdari işlemin yürütmesinin durdurulmasına yönelik açılan davalar

Faydalı Linkler

tbb bb ib adb yargitay danistay sayistay sgk

nfhukukNitelikli ekibi, çözüm ortakları ve danışmanlarının profesyonel iş anlayışıyla hukuk alanının geniş yelpazesinde uzmanlıkları çerçevesinde birçok konuda, kurum, kuruluş ve bireysel nitelikteki müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.  Faaliyet Alanlarımız!

nfhukukOdunluk Mah. Lefkoşe Cad. Mihraplı Plaza
No:9 B Blok Kat:5/33-35 Nilüfer/BURSA
Tel: (224) 273 40 02  Faks:(224) 273 40 03
Harita için tıklayınız!